פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Support

For help with the service / product itself, outages, big reports and general assistance. Please use Billing or Sales for all other queries.

 Accounts and Billing

If you have an issue with a payment or credit or invoice - open a Billing Ticket

 Sales

For pre-sales and general product advice or upgrade/downgrade advice.