Öppna ärende


Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 Technical Support

For help with the service / product itself, outages, big reports and general assistance. Please use Billing or Sales for all other queries.

 Accounts and Billing

If you have an issue with a payment or credit or invoice - open a Billing Ticket

 Sales

For pre-sales and general product advice or upgrade/downgrade advice.